Ardıç’ın İlkeleri

 

Hak temelli bir anlayışla politika oluşturmak, araştırma yapmak, eğitim içeriği geliştirmek ve savunuculuk yapmak için çalışır.

Kolektif biçimde yönetilir, hiyerarşik bir yapı izlemez.

Ardıç, “için” değil birlikte yapar:

Çalışmalarını yerel katılımı önceleyerek geliştirir, bireyleri ve yerel yönetimleri yerel katılıma teşvik eder.

Her bireyin kendi değerleri, inançları, ideolojik görüşleri ve fikirleri olduğunu kabul eder; bunların temsiliyetini ve görünürlüğünü önemser, destekler.

Dil, din, inanç, etnik köken, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, bedensel özellikler, eğitim durumu, ideolojik görüş, medeni hal, sosyo-ekonomik durum ve benzeri ayrımcılıkları yapmadan, ötekileştirmeden çalışır.

Birlikte yaşamı savunur.