Yerelden Ulusala Kadınlar Yönetime

 

Kadınların insan haklarını, ifade özgürlüğünü, demokratik katılımını, politik alanlarda görünürlüklerini artırmak amacıyla mahallelerde kadın üniversitelerinin kurulması amaçlayan bu proje sürdürülebilirliğini sağlamak için yerel yönetimler ortaklığında gerçekleştirilecektir.

 

 

 

Hedefler

  • Kadın Üniversitesi Eğitim Programının mahallelerde yerel örgütler ve yönetimler tarafından uygulanması
    • Konular: İnsan hakları, toplumsal cinsiyet, ayrımcılık, kentli olmak, ekoloji, şiddet ve şiddetle mücadele, kadının insan hakları, vatandaşlık hakları, cinsel üreme hakları, belediye hizmetlerine erişim, e-devlet  kullanımı
  • Yerel yönetim ve stk çalışanlarına yönelik çalışmalarla toplumsal katılımı desteklemek, önünü açmak, kadın gruplarından gelecek politikalara yanıt oluşturabilecekleri şekilde düzenleme yapılmasını sağlamak
  • Mahallelerde meclislerin ve alt komitelerin oluşması ile kadınların ve diğer kırılgan grupların kendi sorunlarına kendi çözüm önerilerini getirmeleri ve ilçe meclisinde-kent konseyinde görünür olmaları
  • Mahallelerde erkek-ergen ve çocuklara yönelik yapılacak atölyeler ile kadınların katılımını ve birlikte hareket etmeyi desteklemek
  • Mahallelerin birbirleri ile koordinasyonunu ve birbirlerinden öğrenme-dayanışma sürecini sağlamak
  • Projenin ve eğitim programının çıktılarının yaygınlaşmasını sağlamak