Yaşam Becerileri Eğitimi

 

10-18 yaş arası çocukların/ergenlerin gelişimlerini desteklemek amaçlı eğitimler serisidir. 

Uygulama

Yerel yönetimler veya çocuk çalışması yapan derneklerin çocuk çalışması yapan aktivistlerine yönelik eğitim programının eğitici eğitimi yapılır ve programı uygulama yetkinliği kazandırılır. Ardıç Dayanışma Derneği süpervizyon-izleme değerlendirme çalışmalarını yapar.

 

 

Faaliyetler  

 • Yaratıcılık ve iletişim becerileri: Yaratıcılığı ve çevreleri ile kurdukları iletişim becerilerini desteklemek
 • Özgüven ve geleceğe bakma; Geleceğe ilişkin hayal, hedef ve planlarını gözden geçirerek, onlara ulaşmak için önündeki engelleri fark etmesini sağlamak.
 • Ben büyürken: Ergenlik dönemini anlamak ve değişimlere ayak uydurmasını sağlamak
 • Mahremiyet: Çocukların kendi sınırlarını belirlemeleri sağlayarak cinsel İstismar ve ihmale karşı korumak .
 • Flört şiddeti: Şiddet türlerini ve flört şiddetini fark etmesini, kendini korumasını sağlamak.
 • Çocuğun İnsan Hakları: Kendi haklarını öğrenmesini sağlamak.
 • İlişkiler ve akran zorbalığı- mahremiyet ve sınırlar
 • Şiddetsiz İletişim: İlişkilerde problem çözme, çatışma yönetimi konusunda beceri kazanması
 • Toplumsal cinsiyet: Cinsiyetler arası eşitlik kavramını bilmeleri ve toplumsal cinsiyet eşitliği dilini yaşamlarında kullanmalarını sağlamak.
 • Çevre ve ekoloji: Çevreye duyarlı olmalarını sağlamak.
 • İlkyardım becerisi: gündelik hayatlarında gelişebilecek yaralanmalara karşı müdahale becerisi kazandırmak.