Sağlık Elçileri Eğitim Atölyesi

* Kurum ve derneklerde tercüman/çevirmen olarak çalışan kişilerin dikkatine.
24-25-26 Mayıs 2019
Yer: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Karaköy

——————————————————————————————-

MSF Yunanistan Şubesi öncülüğünde başlatılan ve geçtiğimiz sene hazırlıklarına başlanıp 2019 sonunda tamamlanması planlanan; İstanbul’un yanı sıra Atina (Yunanistan), Johannesburg (Güney Afrika), Mexico City (Meksika), Montreal (Kanada) ve Torino’nun da (İtalya) dahil olduğu MSF Urban Spaces adlı bu proje aracılığıyla MSF’nin kentler düzeyinde göçle ilgili çalışmaları esnasında üyelerinin yanı sıra sivil toplumun geneliyle ilişkilenme biçimlerini geliştirmeyi hedefliyoruz.

Projenin gerçekleştirileceği kentlerde, STK’larla kurulan ortaklıklara ve yerellerin özgün ihtiyaçlarına göre çeşitli etkinlikler planlıyor ve proje sonunda bütün şehirlerin/ülkelerin kendi deneyimlerini paylaşmalarını amaçlıyoruz.

İstanbul’da ise 24-25-26 Mayıs 2019 tarihlerinde Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) ve Ardıç Dayanışma Derneği işbirliğinde Sağlık Elçileri Eğitim Atölyesi adını verdiğimiz, STK’larda göç programlarında çalışan tercümanlara yönelik ve aynı zamanda STK’lar arası bir bilgi paylaşımı ortamı da yaratmayı amaçlayan bir eğitim atölyesi düzenleyeceğiz. Mültecilerin sıklıkla karşılaştıkları sağlık sorunları, sağlık sistemi içinde yönlendirme mekanizmasını daha etkin kullanma ve tercümanların farklı alanlarda çeviri yaparken dikkat etmeleri gereken hususlar (çeviri etiği) eğitim içeriğinin genel hatları olarak özetlenebilir. Projenin bir diğer amacı ise; tercümanların farklı alanlarda yaşadıkları/karşılaştıkları zorlukların saptanması ve bu zorlukların aşılması konusunda desteklenmeleridir.

Sağlık Elçileri Eğitim Atölyesi; STK’larda çalışan tercümanların mevcut kapasitelerinin geliştirilmesine ve edinilen eğitim deneyiminin kurum ve mülteci topluluklarıyla paylaşılmasına uygun bir içerik ve yöntem referans alınarak geliştirilmiştir. Atölyenin yürütücülüğünü yapacak eğitmenler kendi alanlarında tecrübeli STK çalışanları ve sağlık çalışanlarından  oluşmaktadır.

Kurumunuz bünyesinde tercüman/çevirmen olarak yer alan bir çalışma arkadaşınızı MSF Urban Spaces projesi kapsamında düzenleyeceğimiz Sağlık Elçileri Eğitim Atölyesi’nde aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Eğitim tarihi ve saati: 24-25-26 Mayıs 2019 Cuma & Cumartesi: 09.30 – 17.30 Pazar: 10.00 – 14.00
Eğitim yeri: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Karaköy
Eğitim dili: Türkçe

Son başvuru tarihi: 10.05.2019 (Başvurular gün sonuna kadar kabul edilecektir.) Lütfen ekteki başvuru formunu bilgi@istanbul.msf.org adresine “Sağlık Elçileri Eğitim Atölyesi Başvuru” başlığıyla gönderiniz.

·         Atölyeye başvuranlarla en geç 17 Mayıs 2019 tarihine kadar iletişime geçilecektir. Katılımcı sayısı 15 kişiyle sınırlı tutulacaktır.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.