Kültürel Arabulucular için Sağlık Rehberi“nin başlıklarını, Sağlık Arabulucuları projesi kapsamında derinleştirmek ve göç alanında çalışırken tercümanlık ve sağlık alanlarında yaşanan sorunları konuşmak ve tartışmak üzere, başta tercümanlar / kültürel arabulucular ve sosyal çalışmacılar olmak üzere STK çalışanlarına yönelik bir dizi online söyleşi organize ettik. Bu söyleşilerde yaratıcı drama tekniklerini kullanarak daha interaktif oturumlar gerçekleştirmeyi ve böylece katılımcılarla beraber bu alanlarda yaşanan sorunları ele almayı hedefledik.

Online Söyleşi 1: Sağlık Alanında Tercümanların Rolü

13 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen “Sağlık Alanında Tercümanların Rolü” başlıklı ilk online söyleşide tercümanların sorumlulukları ve tercümanların psiko-sosyal ihtiyaçları üzerine konuştuk.

Tercümanların Sorumlulukları
Hojjat Ghasemlou, Tercüman
İKGV, İstanbul

Tercümanların Psiko-sosyal İhtiyaçları
Ümit Doğru, Tercüman
İKGV, İstanbul

Bu online söyleşinin öne çıkan başlıklarından üç kısa video derledik; ilkinde uzmanlarımızla sağlık alanında tercümanların görev ve sorumluluklarına, ikincisinde destekleyici mekanizmalar ile yaşanılan sorunlara ve çözüm önerilerine, üçüncüsünde ise tercümanlık yaparken sık karşılaşılan sorunlara değindik. Videoları Arapça, Farsça veya İngilizce altyazı seçenekleriyle izleyebilirsiniz.

Online Söyleşi 2: Gebelik ve Çocuk Sağlığı

27 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen “Gebelik ve Çocuk Sağlığı” başlıklı ikinci online söyleşide gebelerin sağlık sorunları ve çocuk sağlığı ile göçmen gebelerin ve çocukların erişebilecekleri sağlık hizmetleri üzerine konuştuk.

Gebelik
Gizem Akça Şensoy
Kadın Hastalıkları ve Doğum Doktoru

Çocuk Sağlığı
Çağla Seven
Çocuk Doktoru

Online Söyleşi 3: Bulaşıcı Hastalıklar

11 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilen “Bulaşıcı Hastalıklar” başlıklı üçüncü online söyleşide tüberküloz, influenza, COVID-19 gibi solunum yoluyla bulaşabilen hastalıkların yanı sıra HIV, Hepatit B ve Hepatit C gibi kan ürünleri ve cinsel yolla bulaşabilen hastalıklara değindik ve bu hastalıklarla karşılaşılması halinde ihtiyaç duyulabilecek / erişilebilecek sağlık hizmetleriyle ilgili paylaşımlarda bulunduk.

Solunum Yoluyla Bulaşabilen Hastalıklar
Prof Dr. Zeki Kılıçaslan, Göğüs Hastalıkları Bölümü

Kan Ürünleri ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
Doç Dr. Süda Tekin, Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü

Online Söyleşi 4: Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Hizmetlerine Erişim Şartları

11 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen “Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Hizmetlerine Erişim” başlıklı dördüncü online söyleşide; Türkiye’de birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmetleri ile işleyişini konuştuk ve özellikle göçmenlerin sağlık hizmetleri ile ilaca erişim şartlarına ve engelli göçmenlere sunulan sağlık hizmetlerine dair paylaşımlarda bulunduk.

Türkiye’de Sağlık Hizmetleri ve İşleyişi
Derya Tüzer, Ebe, İstanbul&I Derneği

Sağlık Hizmetlerine Erişim Şartları
Dr. F. Deniz Mardin, Halk Sağlığı Uzmanı