Sağlık Elçileri: Kültürlerarası Sağlık Arabuluculuğu Eğitim Atölyesi ile başlayan serüvenimiz, atölye başlıklarından oluşturduğumuz bir rehber ve aynı temalardaki online söyleşi serisiyle devam ediyor.

Mayıs 2020’de başlayan Sağlık Arabulucuları projesi, Ardıç Dayanışma Derneği tarafından Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği desteğiyle yürütülmekte; göç alanındaki STK’larda çalışan tercümanların / kültürel arabulucuların sağlık okuryazarlıklarının geliştirilmesini, tercümanlık konusunda gerekli bilgilere erişebilmelerini ve sağlık alanında çalışırken karşılaşılabilecekleri zorlukların farkında olarak bu sorunlara çözüm önerileri üretebilmelerini amaçlamaktadır.

Sağlık Arabulucuları projesi, tercümanların / kültürel arabulucuların sağlık hakkı, sağlık sistemi, sağlık hizmetlerine erişim ve benzeri sağlıkla ilgili konularda bilgi düzeylerini artırarak Türkiye’de yaşayan göçmenler ve mülteciler için “sağlık arabulucuları” konumuna gelmelerini hedeflemektedir. Bu çalışmanın diğer bir hedefi tercümanların / kültürel arabulucuların edindikleri bilgileri danışanlarına aktararak mülteci ve göçmenlerin kendi sağlık hakkı savunuculuklarını yapabilecek bir konuma gelmeleridir.

Bu doğrultuda hazırlayarak yayıma sunduğumuz “Kültürel Arabulucular için Sağlık Rehberi“nin başlıklarını, bu proje kapsamında organize ettiğimiz online söyleşiler ile derinleştirerek, göç alanında çalışırken tercümanlık ve sağlık alanlarında yaşanan sorunları konuşmayı / tartışmayı amaçlıyoruz. Alanında uzman isimlerle gerçekleştirdiğimiz söyleşilerde ayrıca yaratıcı drama tekniklerini kullanarak daha interaktif oturumlar gerçekleştirmeyi ve katılımcılarla beraber bu alanlarda yaşanan sorunları ele almayı istiyoruz.

Proje Ekibi

Soner Çalış; 2005’ten beri farklı kentlerdeki STK’larda, insan hakları örgütlerinde, toplum merkezlerinde ve belediyelerde; çocuk ve gençlik çalışmaları ile insan hakları mücadelesi alanında ama özellikle mülteciler ve göçmenlerle ilgili çalışmalarda bulunmaktadır. Bu faaliyetlerin bir kısmı gönüllü, bir kısmı ise profesyonel çalışmalarının parçasıdır. Kurucularından olduğu, Ardıç Dayanışma Derneği’nin YK Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

F. Deniz Mardin; Tıp Fakültesi mezunu ve Halk Sağlığı uzmanıdır. Doktor olarak sağlık ocağı ve hastane gibi sağlık merkezlerinde ve bunun yanı sıra Sınır Tanımayan Doktorlar ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı gibi farklı STK’larda çalışmıştır. Şu anda Uluslararası Göç Örgütü, Bir İZ Derneği ve Ardıç Dayanışma Derneği ile çalışmakta ve sağlık hakkı konusunda savunuculuk yapmaya devam etmektedir.

Kumru Çılgın; şehir plancısı, akademisyendir. 2014’ten bu yana MSGSÜ’de çalışmaktadır. Çalışma alanları arasında kentsel siyaset ve kentsel politikalar; kentsel dönüşüm; kentsel toplumsal muhalefet; katılımcı planlama süreçleri; mahalle; göç-mekân ilişkisi yer almaktadır. STK’larda gönüllü çalışmalarda bulunmaya devam etmekte; Ardıç Dayanışma Derneği’nde ise YK üyeliği yapmaktadır.

Erva Nur Çınar; Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunudur. UN Major Group for Children and Youth’ta global koordinatörlük yapmaktadır. Daha önce SGDD ve MSF gibi organizasyonlarda mültecilerle çalışmıştır. Ulusal ve uluslararası birçok gençlik organizasyonlarında Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, mülteci ve çocuk hakları/sağlığı üzerine çalışma deneyimine sahiptir.

Emre Bilgiç; İÜ Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü’nde lisans eğitimine sahiptir. Yaratıcı drama alanına yoğunlaşarak eğitim kurumlarında ve birçok STK’da, hem içerik geliştirmekte hem de eğitmenlik yapmaktadır. Çağdaş Drama Derneği İstanbul Şubesi YK üyeliğine devam etmekte; Ardıç Dayanışma Derneği’nde eğitim atölyelerinin koordinasyonunu yürütmektedir.

Proje boyunca her zaman geri bildirim ve sorularınız için ekibimizle iletişime geçebilir, projemizi facebookinstagram ve youtube hesaplarından takip edebilirsiniz.