Çalışmalarımızı genel olarak 4 başlık altında sıralayabiliriz: Çocuk, genç, kent ve göç ve toplumsal cinsiyet. Her bir başlık altında geliştirdiğimiz çalışmalara menüden ulaşabilir ve katılmak istediğiniz çalışma grubunu gönüllü formunu doldurarak belirtebilirsiniz. 

 
 

İstanbul’un farklı mahallelerinde yerel dernekler ve platformlar işbirliğiyle çeşitli içeriklerde atölyeler ve eğitimler düzenliyoruz.

Farklı cinsiyet ve yaş gruplarıyla toplumsal cinsiyet, beden ve beden politikaları farkındalık çalışmaları yürütüyoruz.

Yerel yönetim paydaşlarıyla birlikte hak ve hizmet temelli yönetim anlayışının sürdürülebilir kılınması için çalışmalar sürdürüyoruz.

Farklı toplumsal gruplarla birlikte yaşadığımız kentlerdeki kültürel değerleri öğrenmeye, anlamaya ve görünür kılmaya dönük yapılan çalışmalara destek veriyoruz.

Yurt içinde ve yurt dışında farklı çalışma alanlarında faaliyet yürüten kurumlarla birlikte yerellerde etkinlikler organize ediyoruz.

Türkiyeli ve göçmen gruplar arasında birlikte yaşamın ortak paydasının üretilmesini hedefleyen çalışmalar yapıyor; böylelikle “ötekiyle” ve “ötekililikle” karşılaşmaya, bu duruma yaklaşmaya, ötekiliği anlamaya yönelik “eyleme” süreçleri geliştiriyoruz.