Kültürlerarası Kadın Dayanışma Ağı

 

Mülteci ve göçmenlerin bir arada yaşadıkları ortamlarda hemşerim/komşuluk kavramlarını dayanak alarak insan hakları/mülteci hakları/kadın hakları ve kadın sağlığı konularında farkındalık yaratmak amaçlı eğitim ve etkinlikler serisidir. 

 

 

Hedefler

  • İnsanların kimlikleri ne olursa olsun temel kadın ve insan haklarına erişim için bilgilenmeyi sağlamak
  • Kültürler arası farklılıklarda ortak dayanışma ağı oluşturmak, Mültecilerin kültürel ve geleneksel yaklaşımları ile Türkiyelilerin yaklaşımlarının birbirine anlatılması, ortak paydalar oluşturulması ve ayrımcılık dilinin ortadan kaldırılması
  • Yerel yönetimin dayanışma ağı içinde yönlendirici ve sahiplenici olması
  • Çalışanlara  programın eğitiminden sonra Gönüllülük fırsatının yaratılması
  • Kurum  kadın çalışanlarının kültürlerarası diyalog ve dayanışma ağı ile farklı deneyimler yaşaması, farkındalık artışı