Kadınlarla Yerelden Ulusala/ From Local To National With Women

(For English, see below) 

“Kadınlarla Yerelden Ulusala: Kadın Üniversiteleri” projemiz Feminist Araştırmalar Fonu’nun desteğiyle (Feminist Review Trust) başlıyor!

Proje, kadınların insan haklarının, ifade özgürlüğünün, demokratik katılımının ve politik alanlarda görünürlüklerinin mahallelerden ilçe düzeyine ve sonrasında ulusal düzeyde gerçekleşmesi için bir “pilot çalışma” niteliği taşımaktadır. Altı ay sürecek bu proje daha önce de çalışmalar yaptığımız Pendik ilçesinin Esenyalı mahallesinde, bu mahallede etkinliği yüksek olan Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği ortaklığında gerçekleştirilecektir. Mahallede yaşayan her yaştan kadın, erkek ve çocuklar, belediye ve yerel örgütlenmeler doğrudan hedef kitle olarak belirlenmiştir. Bu kadınlar, Türkiye’nin bir çok yerinden iç göç ile gelmiş, çoğu ücretli bir işte çalışmayan, büyük bölümü ilkokul mezunu, doğurgan yaş grubu kadınlardır.

Proje çerçevesinde gerçekleşecek aktiviteler:

  • “Mahalleden Kadınların Politik Süreçlere Katılımı Çalıştayı” : Kadın çalışması yapan yerel yönetimler, üniversiteler, stk ve kadınların katılımı ile konunun gündeme getirilmesi.
  • Kadın Üniversitesi Eğitim Programının oluşturulması: İnsan hakları, kadının insan hakları, ayrımcılık, toplumsal cinsiyet, beden ve beden hakları, iletişim, kentli olmak, ekoloji, şiddet ve şiddetle mücadele, vatandaşlık hakları, cinsel üreme hakları, belediye hizmetleri ve erişim.
  • Projenin devamlılığını sağlayacak olan yerel stk ve belediyenin belirlediği sosyal çalışmacılara 5 günlük eğitici eğitimi
  • Mahallede 15-20 kişilik “kapalı kadın gruplarına” (proje süresince 90 kadın) haftada iki gün eğitim konuları aktarımı
  • Belediye ve ilçede bulunan stk çalışanlarına yönelik “İnsan hakları ve ayrımcılık, iletişim, toplumsal cinsiyet, vatandaşlık hakları, etik ilkeler” konulu eğitimler
  • Mahallelerde halkın özellikle kadınların yaşadıkları sorunları ve kendi geliştirdikleri çözümleri tartıştıkları meclislerin oluşturulması
  • Mahalledeki erkek, ergen ve çocuklara yönelik atölyelerin (insan hakları-ayrımcılık, toplumsal cinsiyet, demokratik katılım gibi konular) yapılması
  • Basında farkındalık ve savunuculuk çalışmaları
  • Proje sonuçlarının paylaşımı amacıyla yerel yönetimler, stk lar ve üniversite kadın çalışması bölümlerinin katılımı ile toplantı

 

From Local To National With Women

This project will be a pilot study to implement women’s rights, freedom of expression, democratic participation and visibility in political arenas first from the neighborhood to the district level and then at the national level. It will be executed in a period of six months in Esenyalı neighborhood of Pendik, Istanbul in partnership with Esenyalı Women’s Solidarity Association that is very active in the neighborhood. Women, men and children of every age residing in the neighborhood, the municipality and local organizations are the direct target audience. These women, most of whom do not work at a paid job and are primary school graduates and in fertile age range, have migrated from several places around Turkey.

The core of this project is the launch of a Women’s University in the neighborhood to make the women more politically active in issues that concern them. The curriculum of this university will include topics such as discrimination, gender, communication, living in the city, ecology, violence and fight against violence, citizenship rights, reproductive rights, and the access to municipal services. The men, teenagers and the children of the neighborhood will be included as well to raise general awareness on discrimination, gender, and democratic participation. The project will be run in partnership with the local NGOs and administration and their staff will be trained as project coordinators to ensure sustainability when this pilot study is concluded. At the end of the project, we hope to have instituted a continued awareness on these issues and set up neighborhood councils where issues especially faced by the women can be shared and discussed to develop solutions for them.

You can follow the project through the news section of our website, which will be published in Turkish and English: www.ardic.org.tr/ardictan-haberler/

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.