“Kadınların Güçlendirilmesi için Erkek Katılımı” Çalışmasının İlk Danışma Grubu Toplantısındaydık

Mavi Kalem Derneği‘nin yürüttüğü “Kadınların Güçlendirilmesi için Erkek Katılımı” çalışmasının ilk danışma grubu toplantısı, 13 Kasım 2018 tarihinde Cezayir Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Mültecilerle çalışan birçok kurum gibi Ardıç Dayanışma Derneği de çağrılılar arasındaydı; toplantıya, Derneğimizi temsilen Eylem Karaya katılım gösterdi.

  • Erkeklere yönelik bu çalışmalar kadına yönelik şiddetin önlenmesinde etkili midir?
  • Savaş, göç gibi olaylar kadına yönelik şiddeti etkiler mi?
  • Çalışma deneyimlerinde uyguladığı şiddetten şikayet eden erkekler var mıdır?

gündem maddelerinin konuşulduğu toplantıda ayrıca, her bir çalışmanın kadının güçlendirilmesinde etkisinin olacağı; erkeklere yönelik yapılacak çalışmalar için özel alanlar ve planlar geliştirilmesi gerektiği; savaş, göç gibi olayların kadına yönelik şiddeti artırdığı vurgulandı. Erkeklerin uyguladıkları şiddeti dillendirmekte zorlandıkları gerçeğinden hareketle ise erkeklere yönelik hazırlanacak olan modüllerin erkekleri konuşturacak ve eğitim sürecinde tutacak şekilde değişik metotlar kullanılarak tasarlanması önerildi.

 
Kadınların Güçlendirilmesi Projesi’nin bir alt basamağı olan “Erkek Katılımı” çalışması, Aralık 2018’de sonlanacak olup; Mavi Kalem Derneği pilot olarak “şiddet” konulu bir modül hazırlayacak ve erkeklerle bu modülü çalışacaktır. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.