Jenerasyonlar Arası Tiyatro: Eşik

Eşik projesi yaklaşık iki ay boyunca on Türkiyeli ve on göçmen genci bir araya getirdi. Yaratıcı drama eğitmenleriyle yürütülen etkinliklerle katılımcılar genç olmak, buralı olmak, mülteci olmak, mekansal ve düşünsel sınırlar, ötekilik, birlikte yaşam, kamusal alanın ortak kullanımı ve inşası, toplumsal önyargılar ve bunlarla baş edebilmenin yolları, karar alma süreçlerine katılım gibi konular üstüne drama teknikleri ve tartışma forumları aracılığıyla düşündüler ve deneyimlerini ve fikirlerini paylaştılar. İstanbul’da yaşadıkları, iyi ya da kötü, deneyimleri canlandırarak birbirlerine anlatan gençler, kentte süregelen farklı yaşanmışlıkları drama aracılığıyla birbirlerinin gözünden deneyimlemiş oldular.

Bu etkinliklerin yanı sıra katılımcılar Kadıköy’de yaşayan yaş almış kişilerle onların göçmenlere bakışı, kendi göç deneyimleri gibi konular üstüne görüşmeler yaptılar.

Tartışmaların son ayağı olarak da şehirde ortak bir kamusal alan tasarımı ve inşası nasıl olmalı ve bu konuda yerel yönetimlere ne gibi önerilerde bulunulabileceğini konuştuk.

Bu çalışmayı sürdürmeyi; mülteci ve Türkiyeli yurttaşların gerek kamusal alanın kolektif inşasını birlikte düşündükleri gerekse de yerel yönetimlerin bu iki toplumun komşuluk ve birlikte yaşam hukukunun kurucu aktörü olarak sürdürülebilir yerel politikalar belirlemesi noktasında daha fazla sorumluluk almasını hedefliyoruz.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.