Hayaller Kumpanyası

 

Yerel yönetimlerle işbirliği halinde gerçekleştirilmesi tasarlanan “Hayaller Kumpanyası” etnik kökeni, anadili, sosyo-ekonomik statüsü nedeniyle dezavantajlı durumda olan, eğitim hakkına erişemeyen, çalışmak zorunda bırakılan çocuklara yaratıcı drama etkinlikleriyle yaşadıklarını ve hayallerini aktarma, yaratıcılıklarını ve sorgulama becerilerini geliştirme ve söz sahibi olmalarına imkan sağlamayı amaçlamaktadır.

Farklı semtlerdeki farklı çocukluk deneyimlerini odağa alarak, çocuklarla öyküler kurgulayıp soruşturmaya dayalı felsefe ve yaratıcı drama etkinlikleri aracılığıyla, onların yaratıcılıklarına olanak tanıyan, seslerini duyurabilecekleri ve önce kendi gündelik hayatlarını geçirdikleri yerel alanlarda, ardından yetişkinlerin de dahil olduğu toplumsal alanda varlıklarını nasıl yeniden üretebileceklerinin tartışılması planlanmaktadır. Erişilen mahallelerdeki ebeveyn ve çocukların gündelik hayatlarında karşılaştığı sorunlar, farklı çocukların yaşadığı farklı çocukluk deneyimleri merkeze alınarak bizzat sorunlarla karşılaşan öznelerle birlikte çözümlendirilmeye çalışılacaktır.

Hedef kitle: Kadıköy ve Kartal ilçelerinde üç mahallede, her birinde 20 çocuk ve aileleri

Faaliyetler

Çocukların gündelik hayatlarında karşılaştıkları sorunları aktaracakları bir ortamda, proje uygulayıcılarıyla karşılıklı diyalog içerisinde günlük çatışmalar oyunlaştırılarak çözüm önerileri tartışılacaktır. Çocuklarla gerçekleştirilecek deneyim ve/veya kurgusal öyküler üzerinden oyun / drama üretiminin yanı sıra, ailelerle bir araya gelinerek forum tiyatro yöntemi uygulanacaktır. Böylece çocuk ve yetişkinleri kapsayan, onların birbiri yerine düşünebildiği ve karşılıklı diyalogla sorunlarının çözülebileceği bir sürecin inşası hedeflenmektedir. Çocuk ve velilerle birlikte yerel yönetim çalışanlarının uygulamaların ilerleyen aşamalarına davet edilmesiyle birlikte dört aylık sürecin sonlandırılması, “Çocuk Meclisleri”nin kurulumu için bir ön sahnelendirmenin gerçekleştirilmesi düşünülmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

Hedefler

  • Farklı çocukluk deneyimlerinin ortaklaştırılması ile Türkiyeli ve Mülteci çocuk grupları arasında birlikte yaşam olanaklarının geliştirilmesi, ayrımcılığa karşı bir arada yaşamın tartışılması;
  • Veliler ile yapılan çalışmalar ve veli ile çocuk gruplarının katılımıyla geçmiş çocukluk deneyimleriyle bugünün çocukluklarının karşılıklı olarak ele alınması, farklı kuşakların/ yaş gruplarının birbirini anlayabilir hale gelmesi;
  • Belediyeler bünyesinde “Çocuk Meclisleri” kurulması, meclislerin etkin kullanımı vasıtasıyla çocukların temel hak ve hizmetlere erişimi konusunda kolektif karar alma ve karar alma süreçlerine doğrudan katılımının sağlanması;
  • Çocuğun korunmasına yönelik mekanizmaların yerel yönetimlerle işbirliği halinde, bizzat çalışılan bölge ve mahallelerde geliştirilmesi; çocuk güvenliğinin sürdürülebilir bir yerel yönetim politikası olarak kurulması için gerekli adımların atılması.