• Eşik: Tiyatroyla Katılımcı Kentsel Tasarım

   

  2018 Haziran ayında iki aylık bir pilot çalışmasını gerçekleştirdiğimiz bu projeyle Türkiyeli ve mülteci gençler yaratıcı drama etkinlikleriyle kentte yaşamla ilgili sorunlarını ve olası çözümlerini tartıştılar ve ilçedeki yaş almış bireylerle görüşmeler gerçekleştirerek göçmenler hakkındaki bakışlarını öğrendiler. (Jenerasyonlar Arası Tiyatro: Eşik)

  Bu çalışmayı daha uzun bir sürece yayarak daha sürdürülebilir bir halde yeniden gerçekleştirmek istiyoruz. Yeniden tiyatroyu yaratıcı bir araç olarak kullanarak katılımcıların kurgusal bir gerçeklik alanında farklı kimlikleri deneyimlemesini ve “ötekinin” gözünden kendisine bakabilmesini, böylece iki grup arasında müşterek değerlerin bulunabileceği bir karşılaşma mekanı yaratmayı ve iki grubun da yerel yönetime katılımını desteklemeyi hedefliyoruz.

  Hedef kitle: Türkiyeli ve Mülteci genç yurttaşlar, Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kurumları

  Faaliyetler

  Yaratıcı drama, forum tiyatro ve tartışma forumları gibi değişik yöntemler aracılığıyla katılımcılar genç ve mülteci olmak, sınırlar, ötekilik, birlikte yaşam, kamusal alanların ortak inşası ve kullanımı, toplumsal önyargılar ve bunlarla başa çıkma yolları ve karar verme mekanizmalarına katılım gibi konuları tartışacak.

  Üç aylık süreçsel drama ve kavramsal tartışma atölyeleri sonrası katılımcılar iki ay boyunca bir kamusal proje tasarımı ve yerel yönetimle ortaklaşa gerçekleştirilmesi üstüne çalışacak.

   

   

   

   

   

  Hedefler

  • Türkiyeli ve mülteci yurttaşların karşılıklılık esasına dayanarak kültürel temas alanlarının oluşturulması ve karar alma süreçlerine katılımlarının geliştirilmesi

   

  • Yerel yönetimlerin bu iki toplumun komşuluk ve birlikte yaşam hukukunun kurucu aktörü olarak sürdürülebilir yerel politikalar geliştirmesi

   

  • Atölye ve etkinlik süreçleriyle gençlerin toplumsal fayda ürettikleri çalışmaların geliştirilmesi ve görünür kılınması

   

  • Yerel yönetimlerin göç ve gençlik alanlarında daha aktif rol aldıkları politikaların geliştirilmesi ve sürdürülebilir kaynakların oluşturulması