ŞPO Yaz Eğitim Kampı’nda “Göç ve Mekan” Atölyesi

Derneğimiz, “göç ve mekân” temalı drama atölyesiyle, TMMOB Şehir Plancıları Odası‘nın bu sene 8’incisini düzenlediği Şehir Planlama Öğrencileri Yaz Eğitim Kampı’ndaydı.

Derneğimiz üyeleri Pelin Akman, Emre Bilgiç ve Soner Çalış yürütücülüğünde gerçekleştirilen atölyede, Türkiyelilik ve mültecilik çatışmalarını değerlendirerek mevcut problemleri ve çözüm önerilerini tartıştık.

Şehir planlama öğrencilerinin birikimleriyle de göçmen dostu kentlerin nasıl tasarlanabileceği sorusunun cevabını aradık.

Katılımcılarımıza, yürütücülerimize ve TMMOB Şehir Plancıları Odası’na bu keyifli deneyim için teşekkür ederiz!

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.