Ardıç, hak savunuculuğu temelinde çalışan bir sivil toplum örgütüdür.

Ardıç gönüllüsü olmak ister misin? Başvur!

Ardıç'tan Haberler

ŞPO Yaz Eğitim Kampı’nda “Göç ve Mekan” Atölyesi

Derneğimiz, “göç ve mekân” temalı drama atölyesiyle, TMMOB Şehir Plancıları Odası‘nın bu sene 8’incisini düzenlediği Şehir Planlama Öğrencileri Yaz Eğitim Kampı’ndaydı. Derneğimiz üyeleri Pelin Akman, Emre Bilgiç ve Soner Çalış yürütücülüğünde gerçekleştirilen atölyede, Türkiyelilik ve mültecilik çatışmalarını değerlendirerek mevcut problemleri ve çözüm önerilerini tartıştık. Şehir planlama öğrencilerinin birikimleriyle de göçmen...

Af Örgütü’yle Temel İnsan Hakları Eğitimi

Af Örgütü İstanbul şubesinden eğitmenlerle ve Çağdaş Drama Derneği’nden katılımcılarla birlikte iki bölümlük bir Temel İnsan Hakları Eğitimi düzenledik. 6 Nisan’daki oturumda insan hakları kavramının tarihsel ve etik temelleriyle başladığımız eğitimi 19 Mayıs’taki ikinci oturumda yaşama hakkı, ifade özgürlüğü hakkı, ayrımcılık gibi konuları tartışıp detaylandırarak tamamladık.

Kadınlarla Yerelden Ulusala/ From Local To National With Women

(For English, see below)  “Kadınlarla Yerelden Ulusala: Kadın Üniversiteleri” projemiz Feminist Araştırmalar Fonu’nun desteğiyle (Feminist Review Trust) başlıyor! Proje, kadınların insan haklarının, ifade özgürlüğünün, demokratik katılımının ve politik alanlarda görünürlüklerinin mahallelerden ilçe düzeyine ve sonrasında ulusal düzeyde gerçekleşmesi için bir “pilot çalışma” niteliği taşımaktadır. Altı ay sürecek bu proje...
Çalışma Ortaklarımız
Feminist Review Trust
Sınır Tanımayan Doktorlar
beraberce Derneği
Rengarenk Umutlar Derneği
Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği